Nederlands

This forum contains the current version of each available language. Translations can be discussed by the community to obtain the most correct version.
Locked
User avatar
Ghost
Administrator
Posts: 1894
Joined: Fri Nov 07, 2008 12:25 am
Lobby Username: [-Ts-] Ghost
Location: San Francisco, CA, USA

Nederlands

Post by Ghost »

Nederlands
11 Aug 2009

Contributors:
Neotje
Megabullet


Chat Messages

Code: Select all

        Invalid_command = "Ongeldig commando"
        Insufficient_rights_for_this_command = "Niet voldoende rechten voor deze functie"
        ' Friends, Cheaters, Ignore Add/Remove
        Friends_List = "Vriendenlijst"
        Cheaters_List = "Valsspelerslijst"
        Ignore_List = "Negeerlijst"
        ' Add/remove to list
        ' ex: Ghost is already on your friends list.
        is_already_on_your_friends_list = "[NAME] staat al op je vriendenlijst"
        was_added_to_your_friends_list = "[NAME] is toegevoegd aan je vriendenlijst"
        was_removed_from_your_friends_list = "[NAME] is verwijderd van je vriendenlijst"
        was_not_found_on_your_friends_list = "[NAME] staat niet op je vriendenlijst"
        is_already_on_your_cheaters_list = "[NAME] staat al op je valsspelerslijst"
        was_added_to_your_cheaters_list = "[NAME] is toegevoegd aan je valsspelerslijst"
        was_removed_from_your_cheaters_list = "[NAME] is verwijderd van je valsspelerslijst"
        was_not_found_on_your_cheaters_list = "[NAME] staat niet op je valsspelerslijst"
        is_already_on_your_ignore_list = "[NAME] staat al op je negeerlijst"
        was_added_to_your_ignore_list = "[NAME] is toegevoegd aan je negeerlijst"
        was_removed_from_your_ignore_list = "[NAME] is verwijderd van je negeerlijst"
        was_not_found_on_your_ignore_list = "[NAME] staat niet op je negeerlijst"
        was_not_found_in_the_user_database = "[NAME] staat niet in de gebruikers database"
        ' Friend alerts
        has_joined_the_server = "is online gekomen"
        has_left_the_server = "heeft de verbinding verbroken"
        ' Whisper, warn, alert
        whispers_to_you = "fluistert naar jou"
        You_whisper_to = "Je fluistert naar"
        WARNING_from = "WAARSCHUWING van"
        WARNING_to = "WAARSCHUW"
        ALERT_from = "ALARM van"
        ' Locate
        has_not_been_seen = "X is niet in een spel"
        was_last_seen_joining = "X is het laatst gezien in Y's spel ([IP]) @ [TIME] UTC onder de naam Z"
        was_last_seen_hosting = "X is het laatst gezien terwijl hij [GAME] ([IP]) hoste @ [TIME] UTC"
Games List

Code: Select all

        ' Titles
        Game_Name = "Spel naam"
        Epoch = "Tijdperk"
        Resources = "Grondstoffen"
        Map_Type = "Kaart soort"
        Map_Size = "Map Grootte"
        Host = "Host"
        IP = "IP"
        Players = "Spelers"
        ' Epochs
        Prehistoric_Age = "Prehistorie"
        Stone_Age = "Steentijd"
        Copper_Age = "Kopertijd"
        Bronze_Age = "Bronstijd"
        Dark_Age = "Oudheid"
        Middle_Ages = "Middeleeuwen"
        Renaissance = "Renaissance"
        Imperial_Age = "Imperialistische Tijdperk"
        Industrial_Age = "Industriële Tijdperk"
        Atomic_Age_WW1 = "Atoom Eeuw - WO1"
        Atomic_Age_WW2 = "Atoom Eeuw - WO2"
        Atomic_Age_Modern = "Atoom Eeuw - Modern"
        Digital_Age = "Digitale Tijdperk"
        Nano_Age = "Nano Tijdperk"
        Space_Age = "Ruimte Tijdperk"
        Random_Epoch = "Willekeurig Tijdperk"
        ' Resources
        Tournament_Low = "Toernooi - Laag"
        Tournament_Defensive = "Toernooi - Defensief"
        Standard_Low = "Standaard - Laag"
        Standard_High = "Standaard - Hoog"
        Deathmatch = "Death Match"
        ' Map Types
        Continental = "Continentaal"
        Highlands = "Hooglanden"
        Large_Islands = "Grote eilanden"
        Mediterranean = "Mediterraan"
        Plains = "Vlakten"
        Planets_Earth = "Planeten - Aarde"
        Planets_Large = "Planeten - Groot"
        Planets_Mars = "Planeten - Mars"
        Planets_Satellite = "Planeten - Satelliet"
        Planets_Small = "Planeten - Klein"
        Small_Islands = "Kleine Eilanden"
        Tournament_Islands = "Toernooi Eilanden"
        ' Map Sizes
        Tiny = "Mini"
        Small = "Klein"
        Medium = "Middel"
        Large = "Groot"
        Huge = "Kolossaal"
        Gigantic = "Gigantisch"
Lobby

Code: Select all

        Lobby = "Lobby"
        Patch = "Patch"
        Options = "Opties"
        Help = "Help"
        Save_EE = "Save-EE"
        EE_Reborn = "EE-Reborn"
        Poker = "Poker"

        Current_Games = "Huidige Spellen"

        Lobby_Chat = "Lobby Chat"
        Chat_Console = "Chat Paneel"
        Chat = "Chat"
        Whisper = "Fluister"
        Warn = "Waarschuwing"
        Alert = "Alert"
        Send = "Verzend"

        Users_Friends = "Spelers & Vrienden"
        Currently_1_User_Online = "1 Gebruiker online"
        Currently_X_Users_Online = "X Gebruikers online"
        Online = "Online"
        Offline = "Offline"
        Administrators = "Administrateurs"
        Moderators = "Moderatoren"
        Donators = "Donateurs"
        Friends = "Vrienden"
        Cheaters = "Cheaters"
        Ignore = "Negeer"
        Ignored = "Genegeerd"
        Users = "Gebruikers"

        Back = "Terug"
        Forward = "Vooruit"
Login

Code: Select all

        Username = "Gebruikersnaam"
        Password = "Wachtwoord"
        Create_New_User = "Maak Account Aan"
        Login = "Login"

        ' Status label updates
        Loading_preferences = "Instellingen worden geladen, even geduld..."
        Loading_usernames = "Gebruikersnamen worden geladen, even geduld..."
        Obtaining_public_IP = "Publieke IP wordt verkregen, even geduld..."
        Obtaining_server_IP = "Server IP wordt opgevraagd, even geduld..."
        Obtaining_announcement = "Mededelingen worden opgehaald, even geduld..."
        Obtaining_smilies = "Smileys worden opgehaald, even geduld..."
        Checking_for_updates = "Versie wordt gecontroleerd, even geduld..."
        Initialization_complete = "Initialisatie voltooid, even geduld..."
        ' Login attempt
        Your_connection_to_the_server_was_terminated = "Uw verbinding met de server is verbroken."
        Connecting_to_server = "Verbinden met de server, even geduld..."
        Unable_to_contact_server = "De server kan niet bereikt worden, probeert u het straks opnieuw."
        Connected__initializing = "Verbonden... initialisatie wordt gestart"
        Authenticating = "Verifiëren, even geduld..."
        Verification_complete = "Verificatie voltooid, gebruikersnaam en wachtwoord worden opgestuurd."

        ' Errors
        Startup_Error = "Opstart Error"
        Login_Error = "Login Error"
        ' Username/Password is required/contains....
        is_required = "is vereist."
        contains_invalid_chars = "bevat illegale tekens."
        contains_too_many_chars = "bevat te veel tekens."
        Please_check_your_internet_connection = "Controleer uw verbinding."
        Error_obtaining_public_IP = "Error bij het verkrijgen van het publieke IP."
        Error_obtaining_server_IP = "Error bij het verkrijgen van het IP van de server."
        Error_obtaining_announcement = "Error bij het verkrijgen van de mededelingen"
        ' Login attempt
        User_authentication_failed = "Gebruikers verificatie niet voltooid."
        Account_already_in_use = "Dit account wordt reeds gebruikt."
        Account_was_locked_by_an_administrator = "Deze account is gelocked door de administrator."
        Account_already_exists = "Deze gebruikersnaam bestaat al."
        Account_not_found = "Gebruikersnaam niet gevonden."
Main

Code: Select all

        Unknown = "Onbekend"
Menus

Code: Select all

        ' GameContextMenuStrip
        Copy_IP = "Kopieer IP"

        ' UserContextMenuStrip
        Whisper = "Fluister"
        Copy_Name = "Kopieer Naam"
        Add_to_Friends = "Voeg toe aan je Vrienden"
        Remove_from_Friends = "Verwijder van je Vrienden"
        Add_to_Cheaters = "Voeg toe aan de Valsspelers"
        Remove_from_Cheaters = "Verwijder van de Valsspelers"
        Ignore = "Negeer"
        Unignore = "Stop Negeren"
        Set_AFK = "Zet AFK aan"
        Clear_AFK = "Hef AFK op"
        Manual_Add_to = "Voeg Handmatig toe aan"
        ' Manual Menu
        Friends = "Vrienden"
        Cheaters = "Valsspelers"
        'Ignore = "Ignore" already declared
        Enter_a_username = "Geef een gebruikersnaam op."
        ' Mod Menu
        Moderator_Functions = "Moderator Functies"
        Warn = "Waarschuw"
        Kick = "Schop"
        Mute = "Dempen"
        Manual_Mute = "Handmatige Mute"
        List_Muted_Players = "Lijst met Gemute Gebruikersnamen"
        Locate = "Lokaliseren"
        Get_Details = "Verkrijg Details"
        ' Admin Menu
        Admin_Functions = "Admin Functies"
        Force_Update = "Forceer Update"
        Ban = "Verban"
        Manual_Ban = "Handmatige Verbanning"
        List_Banned_Players = "Lijst met Verbande Gebruikersnamen."
        Get_More_Details = "Verkrijg Meer Details"
        Fuck = "Neuk"
        Crash = "Crash"
        Kill_Game = "Dood Spel"
        Promote_to_Admin = "Promoveer tot Admin"
        Promote_to_Moderator = "Promoveer tot Moderator"
        Demote_to_User = "Degradeer tot Gebruiker"
Options

Code: Select all

        Network_Details = "Netwerk Details"
        Please_Select_Network_Adapter = "Selecteer Netwerk Adapter"

        Chat_Options = "Chat Opties"
        Autoscroll = "Autoscroll"
        Revert_to_Chat_After_Whisper = "Terug naar Chat Na 'Fluister'"
        Enable_Sounds = "Geluid aan"

        Miscellaneous_Options = "Overige Instellingen"
        Automatically_Resize_Game_Columns = "Pas Kolommen Automatisch aan in Grootte"
        Maximize_Lobby_On_Login = "Maximaliseer Lobby Na Login"
        Language = "Taal"

        Button_Colors = "Knop Kleuren"
        Top_Gradient = "Top Gradient"
        Bottom_Gradient = "Bottom Gradient"

        Chat_Colors = "Chat Kleuren"
        Background = "Achtergrond"
        Hyperlink = "Hyperlink"
        User_Link = "Gebruikersnaam"
        Whisper_Link = "Fluister-functie"
        Chat_Text = "Chat Tekst"
        Whisper_Text = "Fluister-functie Tekst"
        Emote_Text = "/e Tekst"
        Alert_Text = "Alarm Tekst"
        Warning_Text = "Waarschuwingen"
        Server_Text_1 = "Server Tekst 1"
        Server_Text_2 = "Server Tekst 2"

        Visual_Styles = "Visuele Stijl"
        Enable_Visual_Styles = "Visuele Stijlen aan" & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Zet deze funtie uit bij de volgende error:" & vbCrLf & _
          "  System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory"
Patches

Code: Select all

        ' On the patch screen
        Install_Directories = "Installatie map"
        Direct_Connect_Patch = "Direct Connect Patch"

        Install_Dir_Label = "Het lobby programma kan proberen om de installatiemap automatisch te vinden. Als het programma de mappen niet kan vinden kan je de map handmatig selecteren. De installatiemap is benodigd om de patch te installeren."
        Autodetect_Install_Directories = "Automatische detectie installatiemap"
        Empire_Earth_Install_Dir = "Empire Earth installatiemap:"
        Art_of_Conquest_Install_Dir = "Art of Conquest installatiemap:"
        Browse = "Browse..."

        Direct_Conn_Label = "Deze patch lost de volgende error op: ""General Failure (Code: WS_ServerReq_NoServersSpecified)"" en stelt je in staat om te spelen via Direct Connect."
        Apply_Direct_Connect_Patch = "Pas Direct Connect Patch Toe"

        ' In result windows
        Autodetect_Results = "Automatische resultaten detectie"
        Unable_to_locate_EE = "Het programma is niet in staat om de EE installatiemap automatisch te localiseren."
        Unable_to_locate_AoC = "Het programma is niet in staat om de EE-AOC installatiemap automatisch te localiseren."

        Please_locate_EE = "Selecteer de installatiemap van Empire Earth."
        Please_locate_AoC = "Selecteer de installatiemap van Empire Earth the Art of Conquest."

        DC_Patch_Results = "Direct Connect patch resultaten"
        DC_EE_Success = "De Empire Earth direct connect patch is voltooid."
        DC_EE_Fail = "Het programma heeft WONLobby.cfg niet gevonden in de gespecificeerde map."
        DC_AoC_Success = "Art of Conquest direct connect patch is voltooid."
        DC_AoC_Fail = "Het programma heeft WONLobby.cfg niet gevonden in de gespecificeerde map."
Windows

Code: Select all

        ' Generics
        Cancel = "Annuleren"
        Save = "Opslaan"
        Ban = "Ban"
        Mute = "Mute"
        Unban = "Unban"
        Unmute = "Unmute"
        ' FormManualOperation
        Please_enter_usernames_separated_by_Enter = "Vul de gebruikersnamen in, gescheiden door [Enter]."
        ' FormKeyList
        Key_Management = "Key Management"
        Please_select_hardware_IDs_to = "Selecteer hardware ID's om te"
        Key = "Sleutel"
        Value = "Waarde"
        Banned_By = "Gebanned door"
        Muted_By = "Gemute door"
        Start_Time = "Start tijd"
        End_Time = "Eindtijd"
        Remove_Time = "Verwijder tijd"
        Reason = "Reden"
        Comments = "Commentaar"
        Must_be_manually_removed = "Moet handmatig verwijderd worden"
        Duration = "Duur"
        Permanent = "Permanent"
        Player_Details = "Speler details"
        Please_enter_a_reason = "Vul een reden in."
        Please_leave_a_comment_when_editing_a_key = "Laat ook Alstublieft commentaar achter als u een sleutel Veranderd."
        Are_you_sure_SAVE = "Weet u zeker dan u veranderingen wilt brengen aan de geselecteerd sleutels?"
        Selected_time_must_be_after_the_current_UTC_time = "De geselecteerde tijd moet na de huidige UTC tijd zijn."
        Timezone_notes = "Alle tijden zijn van de UTC tijdszone."
        ' PunishmentMessage
        You_Were_Kicked = "Je bent gekicked!"
        You_were_kicked_from_the_server_by = "Je bent gekickt van de server door:"
        You_Were_Muted = "Je bent gemute!"
        You_were_muted_by = "Je bent gemute door:"
        You_Were_Banned = "Je bent gebanned:"
        You_were_banned_from_the_server_by = "Je bent gebanned van de server door:"
        Until = "Tot"
"Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool."
-•¤Lazy Bone¤•-: we had to double ghost or we had no chance
•§ITHLORD§•(surfer): artylery give no many domage on aa mobile since 3 day

Neotje
Intermediate Member
Posts: 84
Joined: Sun Mar 29, 2009 10:02 am

Re: Nederlands

Post by Neotje »

Code: Select all

        Show_Icon_In_System_Tray = "Show Icon In System Tray"
        Minimize_To_System_Tray = "Minimize To System Tray"
        Exit_ = "Exit"
        Show = "Show"
        Promote_to_Donator = "Promote to Donator"

Code: Select all

        Show_Icon_In_System_Tray = "Toon icoon in de taakbalk"
        Minimize_To_System_Tray = "Minimaliseer naar taakbalk"
        Exit_ = "Sluiten"
        Show = "Toon"
        Promote_to_Donator = "Promoveer naar donateur"

Locked

Return to “Lobby Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests